יתרונות טכנולוגיית חיישן זרימת אוויר ובקרת איכות

24

25

MAF השבב שלנו בעיקר כדי לבחור את MEMS שבב מירוקו

מבנה עיקרי של המוצר :

סרט חם MEMS יחידת חיישן מיקרו-שבב
חיישן טמפרטורה
מעגל חשמלי

24

השוואת גלי פלט MAF עם OE

25

השוואת זמן תגובה MAF עם OE

מחולק ל 19 קטעים אנו בודקים את אות הפלט של MAF כדי לבצע כל מדויק קטע בפנים 2%.

חלוקת חום עבודה של MEMS שבבים בסביבה סטטית ודינמית

24

ההתפלגות התרמית ללא תנאי זרימת אוויר

25

ההתפלגות התרמית עם תנאי זרימת האוויר

בחר את MEMS שבב המירוקו, עם המעגלים הדיגיטליים של המחשב, שולט באות מדויקת, הוא הפיתרון היעיל ביותר להבטחת מצב הדלק הטוב ביותר.


זמן ההודעה: ינואר 05-2021